Betingelser for booking

1: Booking og Kontakt
For booking af optræden bedes du kontakte os via e-mail på kontakt@martincastor.dk eller telefonisk på 93106025.

2: Tekniske Krav og Udstyr
a) PA- og AV-udstyr
Vi medbringer eget PA- og AV-udstyr, medmindre arrangøren ved større arrangementer stiller tilsvarende udstyr til rådighed, eller arrangementets størrelse kræver yderligere udstyr.
b) Strømkilde
Der skal være adgang til en 220V strømkilde nær scenen.
c) Belysning
Scenen eller optrædensområdet skal være tilstrækkeligt belyst for at sikre synlighed for både publikum og optrædende.

3: Prissætning
a) Vejledende Priser
Priserne er vejledende startpriser. Kontakt os for et skræddersyet tilbud.
b) Ekstra Omkostninger
Alle priser er eksklusive transportomkostninger og eventuelle udgifter til bro og overnatning (gælder for Jylland og Sjælland).
c) Videooptagelser
Videooptagelser af showet kan købes for 100 kr. pr. download, tilgængelig inden 24 timer efter showet.

4: Annonceringsbetingelser
Al annoncering og markedsføring af optræden skal forhåndsgodkendes skriftligt af Martin Castor eller dennes management for at undgå misforståelser.

5:  Tekniske og Praktiske Forhold
a) Tidspunkt
Tidspunktet angivet i bookingen skal overholdes. Ændringer kan kun aftales mellem arrangør og Martin Castor.
b) Omklædningsrum
Arrangøren skal tilvejebringe et privat omklædningsrum med spejl og toilet.
c) Faciliteter
Arrangøren skal sørge for passende scene- og publikumsfaciliteter.
d) Forsinkelser
Ved forsinkelser over 15 minutter pålægges et gebyr på 1.500 kr. Ved forsinkelser, der påvirker efterfølgende shows, forbeholder Martin Castor sig retten til at aflyse uden refusion.
e) Overnatning
Ved shows efter kl. 22 og mere end 100 km fra Odense, skal arrangøren sørge for overnatning.

6: Betalingsbetingelser
a) Forudbetaling
Betaling skal ske forud for optræden. Ved manglende rettidig betaling forbeholder vi os retten til at opkræve det aftalte beløb.
b) Bindende Bookinger
Alle bookinger er økonomisk bindende, se yderligere under afsnit 8.

7: Øvrige Forhold
a) Vand
Arrangøren skal stille mindst to flasker kildevand til rådighed.
b) Alkoholpåvirkning
Ved hypnoseshows må publikum ikke være overstadigt påvirket af alkohol.
c) Filming af Showet
Martin Castor forbeholder sig retten til at filme showet og bruge dette til markedsføring eller som undervisningsmateriale.

8: Aflysning, Udsættelse og Force Majeure
a) Ombooking
Aflysning eller udsættelse skal meddeles senest 45 dage inden den aftalte showdato for mulighed for ombooking.
b) Fuld Betaling
Ved aflysning kræves fuld betaling uanset, medmindre andet aftales.
c) Ombooking og Refusion
Ved allerede betalte jobs tilbydes ombooking, se afsnit 8, stk a. Refusion tilbydes ikke, da vi i den mellemliggende periode kan have sagt nej til flere andre jobs.
d) Sygdom eller Uheld
Ved sygdom eller uheld ifb. Martin Castor, skal Martin Castor informere arrangøren hurtigst muligt for at aftale en stedfortræder eller ny dato.
e) Manglende Samarbejde
Ved manglende samarbejde fra publikum, kan Martin Castor afbryde showet uden refusion eller konvertere underholdningen om til et andet showformat for at sikre publikums oplevelse.
f) Force Majeure
Ved force majeure, herunder statslige nedlukninger eller pandemier, forbliver betalingen bindende, men der kan tilbydes en ny dato.